Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Datum a čas

Dnes je pátek, 20. 4. 2018, 16:40:55

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 3
DNES: 460
TÝDEN: 1893
CELKEM: 348425

Navigace

Obsah

Logo projektu

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

 

ZŠ a MŠ Dub nad Moravou je zapojena do projektu kolegiální podpory.

 

Projekt je určen pro pedagogy základních a středních škol ze všech krajů ČR, zaměřuje se nejen na kolegiální podporu v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností. Za čtyři roky se ho zúčastní 184 pedagogů z 64 škol.

 

Díky projektu podpoříme zkušené pedagogy, aby působili jako lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu. Ve školách vzniknou týmy pedagogů, kteří budou společně plánovat, navštěvovat se při výuce a reflektovat ji, rozvinou své zkušenosti s aktivními metodami výuky v přírodovědné oblasti a své dovednosti pro vedení a mentoring kolegů.

V jednotlivých letech realizace projektu se uskuteční několik společných setkání, určených ke vzájemnému sdílení dobré praxe všech zapojených pedagogů.  Některé školy začnou fungovat jako centra kolegiální podpory nabízející vzdělávání, setkávání a podporu pedagogům z dalších škol. Proběhne také vyhodnocení dopadu projektu na dovednosti pro kolegiální podporu pedagogů.

Prostřednictvím práce s pedagogy podpoříme také rozvoj přírodovědné gramotnosti u žáků, jejich zájem o přírodu a studium přírodovědných oborů. Pomocí konstruktivistických přístupů a aktivizačních metod učení přispějeme k využívání badatelsky orientovaného vyučování, místně a v přírodě zakotvenému učení, předávání kompetencí k řešení problémů v prostředí školy či obce.

 

Příjemce:

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. http://terezanet.cz/cz

 

Partneři:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s – http://sever.ekologickavychova.cz/

 

Koordinátorka a metodička projektu: Hana Mikulicová, hana.mikulicova(at)lipka.cz

Manažerka projektu: Lenka Kopáčová, lenka.kopacova(at)lipka.cz

 

Realizační období projektu je od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 


Název projektu: Lepší vztahy ve škole – krok k lepšímu životu.

Naše škola byla úspěšná s projektem Lepší vztahy ve škole – krok k lepšímu životu v rámci rozvojového programu Podpora implementace etické výuky do vzdělávání pro rok 2016. Získali jsme dotaci  73 900,- Kč, z níž budou v průběhu září až prosince 2016 realizovány především následující aktivity:

  • Dvoudenní adaptační kurz pro nově vzniklé třídy 5. ročníku vedený lektory Sdružení D Olomouc ( proběhlo ve dnech 8.-9.září 2016).
  • Vzdělávání zaměřené na etickou výchovu pro všechny pedagogické pracovníky ZŠv trvání 20 hodin, zajištěno lektory Etického fóra ČR.
  • Dvouhodinový program pro žáky každého ročníku ZŠ s tématikou osobnostního rozvoje a prevence sociálně – patologických jevů (proběhne na počátku listopadu 2016).
  • Nákup nových učebnic etické výchovy a potřebných pomůcek.

Projekt by měl posílit naši snahu vytvořit efektivní a fungující systém vzdělávání žáků formující je v prosociálně smýšlející osobnosti schopné pozitivní komunikace a kvalitních vztahů s ostatními lidmi. Po jeho ukončení a vyhodnocení by měli být pedagogičtí pracovníci kompetentnější v metodologické oblasti a škola vybavena metodickým materiálem a pomůckami pro integraci etických témat do své každodenní práce.

 


Název projektu: Škola otevřená Evropě.

V únoru 2016 jsme požádali o grant na realizaci projektu v rámci klíčové akce 1 programu Erasmus+. Tento program Evropské komise umožňuje vybraným školám vyslat pedagogické pracovníky na vzdělávací kurzy do zahraničí a vedle jazykových schopností si vylepšit dovednosti metodologické, manažerské a organizační.

Získaný grant 22.121euro bude v našem případě využitý na jazykové kurzy němčiny v Rakousku, angličtiny ve Velké Británii a na Maltě, kurz tzv. outdoorové pedagogiky v Rumunsku a  kurz organizování mezinárodních projektů v Itálii. Ředitel školy spolu s dalším pedagogem se zúčastní tzv. stínování kolegů ve škole v polském městě Lesnica, kdy půjde o získání inspirace a osvojení dalších efektivních metod vedení školy.

Celkem v období dvouletého trvání projektu vyjede na zahraniční vzdělávací akce 8 pracovníků školy, kteří se zúčastní 10 kurzů.

 


Název projektu: Den stromů na ZŠ a MŠ Dub nad Moravou – zahrada ožívá

 

Zapojení školy ZŠ a MŠ Dub nad Moravou do projektu podpořeného z rozpočtu Olomouckého kraje

Projekt probíhá od června do prosince 2016.

Naše škola získala podporu z dotačního titulu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2016 pro realizaci a rozvoj environmentální výchovy.
Během tohoto období připravíme a 14. 10. 2016 zrealizujeme projektový  Den stromů pro 1. - 6. třídu zš

Součástí projektu je také vybudování kompostu a „stromovníku“ na školním pozemku 1. ZŠ stupně, sepsání metodického manuálu z průběhu aktivit pro žáky, fotodokumentace a prezentace projektu formou vystoupení na krajské konferenci EVVO a specializačním studiu pro koordinátory EVVO.
Na projektu nám přislíbila spolupráci UP Olomouc a také městys Dub nad Moravou.

Rozpočet projektu celkem: 25 000 Kč