Navigace

Obsah

Fotografie

Stránka

MŠ: Zápis dětí do MŠ


ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

 

 Ředitel Základní školy a Mateřské školy Dub nad Moravou, Pod Školou 209, příspěvkové organizace, stanovil po dohodě se zřizovatelem Městysem Dub nad Moravou, Brodecká1, termín pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Dub nad Moravou, Sokolská 316 pro školní rok 2018/2019 takto:

3. květen 2018

od 8:00   do 15:30

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/

- zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád

k řízení nutno přinést:

  1. rodný list dítěte
  2. lékařské potvrzení – dle zákona 258/2000Sb.,
  3. žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 

Více informací k zápisu do MŠ zde                                          

Mgr. Radim Voštinka, ředitel školy


26. 3. 2018 Zobrazit méně

Stránka