Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Datum a čas

Dnes je pátek, 21. 2. 2020, 10:32:33

Navigace

Obsah

CVYK

Od ledna 2019 je naše škola zapojena do projektu Cestou vývojového kontinua. Bližší informace jsou uvedeny níže.

CVYK: Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení

Realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

Realizátor projektu: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Partner projektu: NaZemi, z.s.

 

Cílová skupina:

Pedagogové základních škol. Zapojeno bude 20 pedagogů z osmi základních škol Jihomoravského a Olomouckého kraje. Za ZŠ  a MŠ  Dub nad Moravou jsou zapojeny Mgr. Ivana Buchtová, Mgr. Jaromíra Gregárková a Mgr. Eva Kafková.

 

Cíl projektu:

Podpořit pedagogy v zavádění formativního hodnocení a využít přitom sadu kritérií vývojového kontinua rozvíjejícího kompetenci k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem (součást klíčových kompetencí RVP). Dílčím cílem je pak zpřesnění kontinua na pozici pojmenovaných výstupů a příkladů dobré praxe (tzv. ukazatelů).

 

Dosažení cíle projektu:

Vytvoření dvou formativních skupin a jejich pravidelná a dlouhodobá činnost. V rámci projektu budou probíhat setkávání těchto skupin, konference a podpora na zapojených školách. Dále budou vytvářeny sady materiálů, které umožní přenesení nabitých zkušeností na další pedagogy a další školy.

 

Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dub nad Moravou  je spolufinancován Evropskou unií.

Název projektu

 

Rozvoj infrastruktury ZŠ a MŠ Dub nad Moravou

Název operačního programu

Integrovaný regionální operační program

Specifický cíl

SC 2.4

Číslo výzvy

12.výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace, 66.výzva ŘO IROP

Výzva

12.výzva nositele ITI Olomoucké aglomerace - ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍ INFRASTRUKTURY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

66.výzva ŘO IROP - INFRASTRUKTURA PRO VZDĚLÁVÁNÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY ITI

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005759

Datum zahájení projektu

01.09.2016

Datum ukončení projektu

28.2.2019

Příjemce podpory
a realizátor projektu

Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Pod Školou 209, 783 75 Dub nad Moravou

Statutární zástupce příjemce

Mgr. Radim Voštinka, ředitel školy

 

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu je vybudování nové přístavby budovy školy, ve které se bude nacházet učebna pro výuku cizích jazyků a venkovní učebna pro výuku přírodopisu, přírodovědy, prvouky. Součástí projektu je i modernizace učebny na výuku fyziky a chemie, pořízení vybavení, úprava venkovního prostranství, pořízení kompenzačních pomůcek, zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.

 

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zajistit kvalitnější výuku v oblasti klíčových kompetencí za účelem zvýšení budoucího uplatnění žáků školy na trhu práce.

 

Výsledky projektu:

V důsledku realizace projektu bude zkvalitněna infrastruktura školy natolik, že dojde k modernizaci výuky, rozvoji znalostí žáků a jejich praktických dovedností. Žáci budou mít k dispozici nové a moderní prostory a technologie, které se zaslouží o implementaci zajímavých forem výuky. Projekt je zaměřen na modernizaci školy tak, aby odpovídala současným požadavkům na poskytování kvalitního vzdělávání při využívání moderních technologií. To se týká především výuky cizích jazyků, fyziky, chemie a dále také výuky přírodopisu, přírodovědy, prvouky. Mimo to bude jazyková učebna spolu s učebnou fyzikálně-chemickou sloužit k dalším podpůrným vzdělávacím činnostem při spolupráci s jinými školami. Využití nových či nově rekonstruovaných prostor se také dotkne dětí v rámci mimoškolních zájmových aktivit. Předkládaný projekt odráží potřeby kvalitní průpravy při získávání a rozšiřování znalostí v oblasti cizích jazyků, aplikace praktických dovedností i budování pozitivního vztahu k přírodě.

 


Logo projektu

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

 

ZŠ a MŠ Dub nad Moravou je zapojena do projektu kolegiální podpory.

 

Projekt je určen pro pedagogy základních a středních škol ze všech krajů ČR, zaměřuje se nejen na kolegiální podporu v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností. Za čtyři roky se ho zúčastní 184 pedagogů z 64 škol.

 

Díky projektu podpoříme zkušené pedagogy, aby působili jako lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu. Ve školách vzniknou týmy pedagogů, kteří budou společně plánovat, navštěvovat se při výuce a reflektovat ji, rozvinou své zkušenosti s aktivními metodami výuky v přírodovědné oblasti a své dovednosti pro vedení a mentoring kolegů.

V jednotlivých letech realizace projektu se uskuteční několik společných setkání, určených ke vzájemnému sdílení dobré praxe všech zapojených pedagogů.  Některé školy začnou fungovat jako centra kolegiální podpory nabízející vzdělávání, setkávání a podporu pedagogům z dalších škol. Proběhne také vyhodnocení dopadu projektu na dovednosti pro kolegiální podporu pedagogů.

Prostřednictvím práce s pedagogy podpoříme také rozvoj přírodovědné gramotnosti u žáků, jejich zájem o přírodu a studium přírodovědných oborů. Pomocí konstruktivistických přístupů a aktivizačních metod učení přispějeme k využívání badatelsky orientovaného vyučování, místně a v přírodě zakotvenému učení, předávání kompetencí k řešení problémů v prostředí školy či obce.

 

Příjemce:

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. http://terezanet.cz/cz

 

Partneři:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s – http://sever.ekologickavychova.cz/

 

Koordinátorka a metodička projektu: Hana Mikulicová, hana.mikulicova(at)lipka.cz

Manažerka projektu: Lenka Kopáčová, lenka.kopacova(at)lipka.cz

 

Realizační období projektu je od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.