Navigace

Obsah

Stránka

ZŠ:Schůzka rodičů budoucích žáků 1.tříd


Vážení rodiče,

 

zveme Vás na informativní schůzku rodičů budoucích žáků 1. ročníku (prosíme o účast bez dětí), která se uskuteční v úterý 19. června od 16,30 hodin v budově 1. stupně  na náměstí.

Na schůzce Vám chceme předat personální, pedagogické a organizační informace k zahájení a průběhu školního roku 2018/2019.

 

                               Těšíme se na setkání s Vámi.

 

V Dubu nad Moravou, 6. 6. 2018


10. 6. 2018

Soutěž v Aerobiku 5.6.2018


27. 5. 2018

Pozvánka - Odpolední Kavárna 17.5.2018


ODPOLEDNÍ KAVÁRNA

 

 

ZŠ a MŠ Dub nad Moravou srdečně zve veřejnost na besedu

s historikem PhDr. Pavlem Urbáškem o olomoucké univerzitě

 

17. 5. 2018 v 15.15 hodin

budova 2. stupně ZŠ Dub nad Moravou

 učebna přírodopisu

 

Těší se na Vás tým pedagogů ZŠ.

vstup volný

 

Pozvánka ke stažení zde


15. 5. 2018

Záplava nových fotek


13. 5. 2018

ZŠ: Rozhodnutí ředitele o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019


30. 4. 2018

ZŠ: Volba povolání


Volba povolání

 

            Žáci 9. ročníku se jako každoročně zúčastnili Burzy středních škol SCHOLARIS, která se konala 22. 11. 2017. Každý žák dostal Atlas středních škol, kde jsou veškeré informace o středních školách Olomouckého kraje, včetně požadavků pro přijetí.

Dne 20. 12. 2017 také navštívili Úřad práce v Olomouci, kde se dozvěděli vše důležité o současné situaci na trhu práce. Žáci se mohli ve škole také setkat s náboráři vybraných středních škol, a to dle svého zájmu.

        Rodičům byly podány nejdůležitější informace v tištěné i ústní podobě na třídních schůzkách 9. 1. 2018.

         Přihlášky na střední školy dostali deváťáci a 4 žáci vycházející z 8. ročníku na začátku února již částečně vyplněné a s potvrzenými známkami. Museli je odevzdat do                1. 3. 2018.

Jakým způsobem je vyplnit a další informace o zápisových lístcích a případném odvolání se dověděli v rámci předmětu Pracovní výchova – svět práce přímo v hodinách, kdy si veškeré potřebné dokumenty zkusili vyplnit nanečisto.

 

V současné době probíhá první kolo přijímacích zkoušek na střední školy. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven pro všechny obory:

  1. termín: 10. května 2018
  2. termín: 11. května 2018

 

Hodnotí se splnění kritérií podle:

  • hodnocení na vysvědčeních ze základní školy
  • výsledků jednotné přijímací zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení (min 60%)-

započítává se lepší výsledek z testů vykonaných na obou školách

  • výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena
  • výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce, je-li stanovena
  • dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče

 

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí

  • obory, kde se přijímací zkouška nekoná - od 22. do 30. 4. 2018
  • obory s maturitní zkouškou – do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání

Přijatí uchazeči budou zveřejněni v anonymní podobě pod přiděleným číslem na stránkách školy, nepřijatým je rozhodnutí o nepřijetí doručeno písemně.

 

Odvolání

Do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí, prostřednictvím

ředitele střední školy ke krajskému úřadu. Co by mělo obsahovat, se žáci mohou dozvědět v Atlase školství.

 

Zápisový lístek

Odevzdá žák na dané škole do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

Může ho vzít zpět a uplatnit znovu na škole, kde bude přijat na odvolání.

 

 

                                                                                                                  Mgr. Lenka Weiserová

Tuto zprávu si můžete stáhnout do pdf.


12. 4. 2018

ZŠ: Třídní schůzky


TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

 Vážení rodiče,

    třídní schůzky v dubnu 2018 budou prvními, u kterých začne škola používat nový registrační systém umožňující omezit fronty při čekání na informace od vyučujících a zároveň zkvalitnit vztah k zákonným zástupcům našich žáků. Registrace budou probíhat následujícím způsobem:


1.stupeň ZŠ (včetně 5. tříd)

V pondělí 16.4. proběhnou společná setkání všech rodičů ve třídách od 15:30, kde budou jako obvykle probírána společná témata. Pokud budou rodiče vyžadovat osobní jednání s učitelem, zaregistrují se v systému na vybraný čas na úterý 17.4.2018, v době 15:00 - 18:00. Časový úsek pro jednoho zákonného zástupce je 10 minut. Políčka registračního systému, která nejsou aktivní, již byla obsazena jiným zájemcem.

 

2.stupeň ZŠ

Pro rodiče žáků 6.-9.ročníku budou k  dispozici termíny na pondělí 16.4. i úterý 17.4.2018, a to od 15:00 do 18:00. Jedna schůzka s vyučujícím trvá 10 minut. Je třeba registrovat se ke všem vyučujícím, které chcete navštívit. Políčka registračního systému, která nejsou aktivní, již byla obsazena jiným zájemcem.

Žádáme vás o respektování délky jednotlivých schůzek s učiteli a toho, že přednost mají předem zaregistrovaní zájemci. Vyučující se nebudou moci věnovat rodičům, kteří budou vyžadovat setkání kvůli prospěchu žáky, aniž by se do systému zaregistrovali.

 

 

 

Registrační systém pro třídní schůzky bude spuštěn 9.4.2018 v 10:00 na adrese:

 

 

http://schuzkydub.liverezervace.cz

 

 

                                                                   Mgr. Radim Voštinka, ředitel školy

 

V Dubu nad Moravou 3.dubna 2018

 

Tento text je možné si stáhnout zde


5. 4. 2018

ZŠ: Zápis dětí do 1. třídy


Elektronický zápis dětí do 1.třídy  zde.


2. 4. 2018

Stránka