Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
ZŠ a MŠ Dub nad Moravou příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Metodik prevence

Školní metodik prevence

 

Obecné vymezení činnosti školního metodika prevence nalezneme ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

 

Mgr. Pavel Rychlý

 

Práce školního metodika prevence:

 

  • oordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy
  • oordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování
  • etodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování, vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování
  • oordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování
  • ndividuální a skupinová práce se žáky a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně- vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání
  • realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti
  • oordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování
  • ontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování, poskytnutí poradenské služby těmto žákům a jejím  zákonným zástupcům
  • ajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
  • rezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností

 

 

Konzultační hodiny jsou v tyto dny:

 

úterý          od 9.30 do 11.00

pátek          od 7.00 do 7.30

 

nebo dle domluvy

 

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem: rychly@skoladub.cz nebo telefonicky na čísle: 585 964 223

Základní škola

Ve stávajícím nouzovém stavu Vám nabízíme krizovou pomoc či poradenství školního psychologa Mgr. Lucie Binarové  na telefonním čísle

605 55 22 44 

v době

PO - PA od 8 -13 hod.

Je možná také individuální domluva jiného termínu 

Je možné využít i e-mailovou komunikaci na adrese:

 psycholog@skoladub.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

O naší škole

Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Dub nad Moravou. Naším zřizovatelem je městys Dub nad Moravou, obec s bohatou historií a řadou památek, která se nachází v úrodné hanácké nížině mezi bývalými okresními městy Olomouc, Přerov a Prostějov. Dominantou obce i okolí je místní barokní kostel a zdejší poutě jsou proslavené v celém regionu.