Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Datum a čas

Dnes je čtvrtek, 1. 10. 2020, 6:50:40

Obsah

Výchovný poradce

Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.116/2011 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Výchovný poradce se také zabývá problematikou vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných, včetně možnosti individuálního studijního plánu dle vyhlášky č. 147/2011 Sb. ve znění pozdějších úprav.

Mgr. Hana Kremplová, Mgr. Lenka Weiserová

Práce výchovného poradce:

 • provádí kariérové poradenství a poradenskou pomoc (pedagogickým pracovníkům, žákům a zákonným zástupcům) při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků -základní skupinová šetření k volbě povolání, administrace, zpracování a interpretace zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy
 • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek
 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám
 • yhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni
 • zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních
 • polupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • říprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření
 • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory
 • pomoc s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů
 • shromažďování a vedení odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů

 

Konzultační hodiny jsou v tyto dny:

 

pondělí       od 7.30 do 9.00

pátek           od 7.30 do 9.00

nebo dle domluvy

 

Osobní schůzku doporučujeme předem domluvit, nejlépe e-mailem: kremplova@skoladub.cz nebo telefonicky na čísle: 585 964 244

 

Informace k přijímacím zkouškám

Informace ke konání jednotných testů v rámci jednotné přijímací zkoušky 2017