Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
ZŠ a MŠ Dub nad Moravou příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. třídy >zde 

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Aktualizováno: 1. března 2023 

 NÁZEV

 Základní škola a mateřská škola Dub nad Moravou

 DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

 Poskytování základního vzdělání.

 HLAVNÍ ÚČEL A PŘEDMĚT ČINNOSTI

Organizace je základní a mateřskou školou se školní družinou, školními jídelnami v MŠ a v ZŠ. Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování.

 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

 • Statutární orgán – ředitel školy
 • Zástupce statutárního orgánu – zástupkyně ředitele školy
 • Výchovná poradkyně
 • Pedagogičtí pracovníci
 • Ekonomka, účetní, školní asistentky
 • Vedoucí školní jídelny
 • Kuchařky
 • Provozní pracovníci

 ROZPOČET ŠKOLY

 • Rozpočet pro rok 2018 a střednědobý výhled 2018-2020 schválený Městysem Dub nad Moravou (zřizovatel)
 • Schválený finanční plán rozpočtu Městysem Dub nad Moravou pro rok 2018 je 4 200 000,- Kč.
 • Normativní rozpočet přímých nákladů na rok 2018 (Krajský úřad Olomouckého kraje) je 18 455 290,- Kč z čehož jsou 13 151 900,-Kč přímé náklady na platy).

 SOUČÁSTI PRÁVNÍHO SUBJEKTU

 • Mateřská škola
 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní jídelna při ZŠ
 • Školní jídelna-výdejna při MŠ

 KONTAKTNÍ INFORMACE

 • Pod Školou 209, 783 75 Dub nad Moravou
 • webové stránky:www.skoladub.cz
 • email: info@skoladub.cz
 • Telefon: 585 964 017

 BANKOVNÍ SPOJENÍ

     5305487369/0800

 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO ORGANIZACE (IČO)

 70987025

 DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO (DIČ)

 CZ70987025 neplátce DPH

 REDIZO

 650044266

 DATOVÁ SCHRÁNKA ID

 es3mc5v

 SEZNAM HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

 • Zřizovací listina
 • Výroční zprávy
 • Školní řád
 • Provozní řád

 ŽÁDOSTI O INFORMACE

 Právo na informace je zakotveno v Listině základních práv a svobod v čl. 17. Podmínky a způsob poskytování informací státními orgány a orgány územní samosprávy stanoví zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádost lze podat písemně, ústně i elektronicky.

 POVĚŘENÍ PRACOVNÍCI

 Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 105/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím:

 • Ředitel: Mgr. Radim VOŠTINKA
 • Zástupce ředitele pro ZŠ: Mgr. Barbora HEJTMÁNKOVÁ

 PŘIJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

 • Telefon: 585 964 011
 • email: info@skoladub.cz
 • na sekretariátě školy

 OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 400/2005 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích , ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde-li o samostatnou zvláštní úpravu (např. zákon č.337/1992 Sb., o správě daní poplatků, ve znění pozdějších předpisů). Ve vydaných rozhodnutích je uvedeno poučení o dovolání, které stanoví postup odvolatele.

 Jedná-li se o rozhodnutí odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, řídí se lhůty pro odvolání ustanovením § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

 POPISY POSTUPŮ - NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

 Na internetových stránkách Portálu veřejné správy(http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place) – odkaz Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání,….) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte podstupovat.

 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 •  za vydání opisu vysvědčení je poplatek 100,- Kč

 LICENČNÍ SMLOUVY, VZORY LICENČNÍCH SMLUV, VÝHRADNÍ LICENCE

 Žádné nejsou.

 POSLEDNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA

 Výroční zpráva 2021/22 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - GDPR

 V rámci GDPR máme k dispozici školního pověřence:

Bc. Jaroslav JORDÁN e-mail.: poverenec@jjpgroup.cz

       

Základní škola

Nabízíme Vám pomoc či poradenství školního psychologa Mgr. Lucie Binarové  na telefonním čísle

731 368 293 

Je možné využít i e-mailovou komunikaci na adrese:

 psycholog@skoladub.cz


Konzultační hodiny výchovného poradce  pro žáky pondělí 9:10 - 9:20
čtvrtek 9:10 - 9:20
nebo dle domluvy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

O naší škole

Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Dub nad Moravou. Naším zřizovatelem je městys Dub nad Moravou, obec s bohatou historií a řadou památek, která se nachází v úrodné hanácké nížině mezi bývalými okresními městy Olomouc, Přerov a Prostějov. Dominantou obce i okolí je místní barokní kostel a zdejší poutě jsou proslavené v celém regionu.