Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
ZŠ a MŠ Dub nad Moravou příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ >zde 

Probíhající projekty

 

Šablony 2022Digitalizace škol

IKAP

doučování žáků škol

 

 

ministerstvo žp

logo projektu

 

Dětské hřiště a zahrada v přírodním stylu při MŠ Dub nad Moravou

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:  318.346,- Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR:   270.594,- Kč
Výše příspěvku žadatele:     47.752,- Kč

Realizace projektu: 
Zahájení: červenec 2020
Ukončení: červen 2021

http://www.sfzp.cz/
http://www.mzp.cz/

logo projektu

Projekt zkvalitnění prostředí v ZŠ a MŠ Dub nad Moravou. Záměrem projektu je zvýšení kvality vzdělávání v rámci klíčové kompetence "Cizí jazyky" na 1. stupni ZŠ Dub nad Moravou a zpřístupnění budovy osobám s omezenou schopností pohybu. Za tímto účelem dojde k úpravě prostor ve druhém podlaží budovy, k realizaci jazykové učebny a přilehlého kabinetu. Součástí je zbudování bezbariérového WC v prvním podlaží, celkové zpřístupnění budovy osobám s omezenou schopností pohybu a pořízení vybavení do modernizovaných prostor.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

 

 

Školní projekt Evropské unie: 

Ovoce a zelenina do ško a Mléko do škol.

projekt EU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obr1obr2

ROZVOJ TECHNICKÉHO MYŠLENÍ, TECHNICKÉ TVOŘIVOSTI A PRAKTICKÝCH ČINNOSTÍ.

Projekt ministerstva školství

Realizace pilotního ověřování od 1. 9. 2019 – 30. 6. 2020

Odborný garant pilotního ověřování:

Doc. PhDr. PaeDr. Jiří Dostál, PhD.

Katedra technické a informační výchovy, Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Řídící tým pilotního ověřování:

Mgr. Václav Pícl

náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Ing. Bc. Petr Bannert, Ph.D.

ředitel odboru středního a vyššího odborného vzdělávání a institucionální výchovy

Mgr. Jaromír Beran

ředitel kanceláře ministra

Mgr. Svatopluk Pohořelý

vedoucí oddělení základního uměleckého vzdělávání

Cílová skupina:

Pedagogové základních škol. Zapojeno třicet základních škol z celé české republiky.

 Za ZŠ a MŠ Dub nad Moravou je zapojen Mgr. Radim Voštinka, Mgr. Hana Kremplová, Mgr. Barbora Hejtmánková, Mgr. Eva Kafková

Cíl projektu:

V posledních letech nebyla na řadě škol věnována technické výchově dostatečná pozornost, na některých školách nebyly tematické okruhy zahrnující prvky technické výchovy realizovány vůbec. Žijeme technikou, úkolem školy je naučit žáky v míře přiměřené jejich věku rozumět světu, který nás obklopuje. Úkolem školy je také rozvíjet manuální zručnost žáků, která je potřebná nejen v běžném životě, ale i v řadě technických a netechnických profesí stejně jako při zájmových aktivitách. Určitým impulzem podporujícím technickou výchovu je rozvoj průmyslu, automatizace a digitalizace. V této souvislosti jde však především o rozvoj technického myšlení a technické kreativity, které jsou předpokladem dalšího technického rozvoje společnosti.

Hlavním cílem pilotního ověřování je připravit podklady pro pokusné ověřování obsahu, metod, forem a organizace vzdělávání v připravované vzdělávací oblasti RVP ZV

s pracovním názvem Člověk a technika.

Oblasti pilotního ověřování:

Technická tvořivost

Technické činnosti a práce s materiálem

Řemeslo a technické profese

Byt, dům a zahrada

Výsledky a výstupy pilotního ověřování:

Hlavním cílem pilotního ověřování je připravit komplexní podklady pro pokusné ověřování realizace vzdělávací oblasti Člověk a technika, které bude zahájeno 1. září 2020.

K tomu budou připraveny: Očekávané výsledky učení žáků, referenční úkoly pro žáky, sbírka námětů na práci ve výuce vzdělávací oblasti Člověk a technika, podklady pro tvorbu ŠVP pro vzdělávací oblast Člověk a technika, návrh programu DV PP směřujícího k rozvoji profesních kompetencí učitelů potřebných k výuce vzdělávací oblasti Člověk a technika.

 

 

logo

Od 1.10.2018 je škola zapojena do projektu s názvem Škola otevřená kvalitativním změnám. Jedná se již o druhý projekt realizovaný v rámci programu Erasmus+, aktivita KA1 - mobility pracovníků škol. V průběhu projektu se postupně realizují výjezdy pedagogických pracovníků na jazykové kurzy a odborná profesní školení v zahraničí, přičemž veškeré náklady těchto výjezdů jsou hrazeny z projektového grantu. Cílovými zeměmi zapojených učitelů jsou Velká Británie, Malta, Lotyšsko a Švédsko. 

Uvedený projekt by měl přispět ke zvýšení jazykových a odborných pedagogických dovedností našich učitelů. Po jeho ukončení ke 31.8.2020 budeme vyhodnocovat, do jaké míry se zkvalitnění uvedených kompetencí podařilo dosáhnout.

 

CVYK

Od ledna 2019 je naše škola zapojena do projektu Cestou vývojového kontinua. Bližší informace jsou uvedeny níže.

CVYK: Cestou vývojového kontinua – podpora učitelů v osvojování formativního hodnocení

Realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021

Realizátor projektu: Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Partner projektu: NaZemi, z.s.

 

Cílová skupina:

Pedagogové základních škol. Zapojeno bude 20 pedagogů z osmi základních škol Jihomoravského a Olomouckého kraje. Za ZŠ  a MŠ  Dub nad Moravou jsou zapojeny Mgr. Ivana Buchtová, Mgr. Jaromíra Gregárková a Mgr. Eva Kafková.

 

Cíl projektu:

Podpořit pedagogy v zavádění formativního hodnocení a využít přitom sadu kritérií vývojového kontinua rozvíjejícího kompetenci k odpovědnému chování vůči přírodě a lidem (součást klíčových kompetencí RVP). Dílčím cílem je pak zpřesnění kontinua na pozici pojmenovaných výstupů a příkladů dobré praxe (tzv. ukazatelů).

 

Dosažení cíle projektu:

Vytvoření dvou formativních skupin a jejich pravidelná a dlouhodobá činnost. V rámci projektu budou probíhat setkávání těchto skupin, konference a podpora na zapojených školách. Dále budou vytvářeny sady materiálů, které umožní přenesení nabitých zkušeností na další pedagogy a další školy.

 


Logo projektu

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti

 

ZŠ a MŠ Dub nad Moravou je zapojena do projektu kolegiální podpory.

 

Projekt je určen pro pedagogy základních a středních škol ze všech krajů ČR, zaměřuje se nejen na kolegiální podporu v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale i na rozvoj mentorských dovedností. Za čtyři roky se ho zúčastní 184 pedagogů z 64 škol.

 

Díky projektu podpoříme zkušené pedagogy, aby působili jako lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu. Ve školách vzniknou týmy pedagogů, kteří budou společně plánovat, navštěvovat se při výuce a reflektovat ji, rozvinou své zkušenosti s aktivními metodami výuky v přírodovědné oblasti a své dovednosti pro vedení a mentoring kolegů.

V jednotlivých letech realizace projektu se uskuteční několik společných setkání, určených ke vzájemnému sdílení dobré praxe všech zapojených pedagogů.  Některé školy začnou fungovat jako centra kolegiální podpory nabízející vzdělávání, setkávání a podporu pedagogům z dalších škol. Proběhne také vyhodnocení dopadu projektu na dovednosti pro kolegiální podporu pedagogů.

Prostřednictvím práce s pedagogy podpoříme také rozvoj přírodovědné gramotnosti u žáků, jejich zájem o přírodu a studium přírodovědných oborů. Pomocí konstruktivistických přístupů a aktivizačních metod učení přispějeme k využívání badatelsky orientovaného vyučování, místně a v přírodě zakotvenému učení, předávání kompetencí k řešení problémů v prostředí školy či obce.

 

Příjemce:

TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. http://terezanet.cz/cz

 

Partneři:

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s – http://sever.ekologickavychova.cz/

 

Koordinátorka a metodička projektu: Hana Mikulicová, hana.mikulicova(at)lipka.cz

Manažerka projektu: Lenka Kopáčová, lenka.kopacova(at)lipka.cz

 

Realizační období projektu je od 1. 12. 2016 do 30. 11. 2020.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 


Základní škola

Nabízíme Vám pomoc či poradenství školního psychologa Mgr. Lucie Binarové  na telefonním čísle

731 368 293 

Je možné využít i e-mailovou komunikaci na adrese:

 psycholog@skoladub.cz


Konzultační hodiny výchovného poradce  pro žáky pondělí 9:10 - 9:20
čtvrtek 9:10 - 9:20
nebo dle domluvy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

O naší škole

Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Dub nad Moravou. Naším zřizovatelem je městys Dub nad Moravou, obec s bohatou historií a řadou památek, která se nachází v úrodné hanácké nížině mezi bývalými okresními městy Olomouc, Přerov a Prostějov. Dominantou obce i okolí je místní barokní kostel a zdejší poutě jsou proslavené v celém regionu.