Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
ZŠ a MŠ Dub nad Moravou příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí do MŠ >zde<

2.třída KRTEČCI

2. třída KRTEČCI

II. třída „Krtečků“ se nachází v 1. patře budovy. Do třídy se vstupuje přes třídu Ježečků. Třída je rozdělená na 2 části, herna a jídelna. Třída má své vlastní hygienické zázemí. Šatna Krtečků se nachází v přízemí v nově zrekonstruovaném prostoru, kde má každé dítě svoji skříňku označenou značkou. Třída je laděna v modré a zelené barvě. Ve třídě je umístěná nová interaktivní tabule. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, umyvárna, toalety i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a jsou estetického vzhledu.

 

 Ve třídě je 22 dětí, z toho 13 děvčat a 9 chlapců. Děti jsou do třídy zařazovány dle věku a to ve věkovém rozpětí 4-5 let. S dětmi pracují třídní učitelky Michaela Musilová a Pavla Fildánová.

 

Zaměřujeme se na upevňování přátelských vztahů mezi dětmi, zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami a pomůckami. Také využíváme  různorodé metody a formy, od klasických námětových her, komunitních kruhů, pohybových her, spontánní činnosti až po kooperativní a prožitkové učení. S dětmi se zaměřujeme především na činnosti podporující tělesnou zdatnost, smysl a cítění hudby a rytmu. Zásadní část dne tvoří pobyt venku, který trvá 2 hodiny. Po tuto dobu děti objevují krásu okolní přírody, důležitá místa pro život na vesnici či důležité změny v přírodě anebo využívají k tělesnému rozvoji  upravenou  školní zahradu v přírodním stylu.

Akce třídy

Děti se v průběhu roku účastí akcí, které se konají v MŠ, navštěvují divadla, jezdí na výlety a od března je čeká předplavecký kurz v Přerově. Do kulturního a společenského života v obci se zapojují různými vystoupeními, které nacvičí v MŠ.

 

Spolupráce s rodiči

Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče mají možnost se podílet na dění v mateřské škole-účastnit se nebo se spolupodílet na tvorbě program, řešení vzniklých problémů. Rodiče získávají informace na nástěnkách v šatně, na třídních schůzkách nebo při denním kontaktu s třídní učitelkou. Rodiče si mohou prohlédnout portfolio dítěte, které obsahuje pracovní listy, omalovánky a výtvarné práce.

Evaluace

Evaluace TVP je prováděna dvakrát ročně a to na úrovni hodnocení jednotlivých integrovaných bloků a naplňování vzdělávacích oblastí. Učitelka průběžně hodnotí jednotlivé týdenní plány. Také provádí diagnostiku dítěte-hodnotí se slovně a do tabulky.

Provoz třídy je od 7:30 hod. do 15:00 hod.

Režim dne:

6:00 – 7:30   scházení, volné spontánní hry v 1. třídě „Ježečci“

7:30 – 8:15   přechod do své třídy, spontánní hry a individuální činnosti

8:15 – 9:00   komunitní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačinka

9:00 – 9:30   hlavní řízené činnosti

9:30 – 11:00   pobyt venku, hygiena

11:15 – 11:45   oběd    

12:00 – 14:00   hygiena, ukládání, polední odpočinek,

14:00 – 14:30   pohybová chvilka, hygiena, svačinka, odchod do 1.třídy

14:30 – 15:00   volné spontánní hry ve 1. třídě, rozcházení dětí

15:00 – 16:30  volné spontánní hry ve 3. třídě, rozcházení dětí

 

 

Mateřská škola

Ve stávajícím nouzovém stavu Vám nabízíme krizovou pomoc či poradenství školního psychologa Mgr. Lucie Binarové  na telefonním čísle

731 368 293 

v době

PO - PA od 8 -13 hod.

Je možná také individuální domluva jiného termínu 

Je možné využít i e-mailovou komunikaci na adrese:

 psycholog@skoladub.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

O naší škole

Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Dub nad Moravou. Naším zřizovatelem je městys Dub nad Moravou, obec s bohatou historií a řadou památek, která se nachází v úrodné hanácké nížině mezi bývalými okresními městy Olomouc, Přerov a Prostějov. Dominantou obce i okolí je místní barokní kostel a zdejší poutě jsou proslavené v celém regionu.