Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
ZŠ a MŠ Dub nad Moravou příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ >zde 

2.třída KRTEČCI

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY Krtečci

2. třída „Krtečků“ se nachází v 1. patře budovy. Do třídy se vstupuje přes třídu Ježečků. Třída je laděna v oranžové a žluté barvě, je rozdělená na 2 části, herna a jídelna a má své vlastní hygienické zázemí. Šatna Krtečků se nachází v přízemí, kde má každé dítě svoji skříňku označenou značkou. Ve třídě je umístěná nová interaktivní tabule. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, umyvárna, toalety i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a jsou estetického vzhledu.

 Ve třídě je 20 dětí, z toho 11 děvčat a 9 chlapců. Děti jsou do třídy zařazovány dle věku a to ve věkovém rozpětí 4-5 let. S dětmi pracují třídní učitelky Michaela Musilová a Pavlína Sekaninová.

Zaměřujeme se na upevňování přátelských vztahů mezi dětmi, zacházení s běžnými předměty denní potřeby, hračkami a pomůckami. Využíváme různé metody a formy vzdělávání, od klasických námětových her, komunitních kruhů, pohybových her, spontánních činností až po kooperativní a prožitkové učení. S dětmi se zaměřujeme především na činnosti podporující tělesnou zdatnost, smysl a cítění hudby a rytmu. Zásadní část dne tvoří pobyt venku, který trvá 2 hodiny. Po tuto dobu děti objevují krásu okolní přírody, důležitá místa pro život na vesnici či důležité změny v přírodě, k rozvoji hrubé motoriky také využíváme upravenou školní zahradu v přírodním stylu.

Akce třídy

Pro děti jsou během roku připravené nejrůznější akce pořádané MŠ. Navštěvují divadla, jezdí na výlety a začátkem jara absolvují předplavecký kurz v Přerově. Do života v obci se zapojují různými vystoupeními na kulturních a společenských akcích.

 

Spolupráce s rodiči

Ve vztazích mezi zaměstnanci školky a rodiči panuje oboustranná vstřícnost, důvěra, otevřenost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, spolupodílet se na tvorbě programu, řešení vzniklých problémů. Informace získávají na nástěnkách umístěných v šatně, na třídních schůzkách nebo při denním kontaktu s třídní učitelkou. Mohou si také prohlédnout portfolio dítěte, které obsahuje pracovní listy, omalovánky a výtvarné práce.

 

 

Provoz třídy je od 7:30 hod. do 15:00 hod.

Režim dne:

6:00 – 7:30   scházení, volné spontánní hry v 1. třídě „Ježečci“

7:30 – 8:15 přechod do své třídy, spontánní hry a individuální činnosti

8:15 – 9:00   komunitní kruh, ranní cvičení, hygiena, svačinka

9:00 – 9:30   hlavní řízené činnosti

9:30 – 11:15   pobyt venku, hygiena

11:15 – 11:45   oběd    

12:00 – 14:00   hygiena, ukládání, polední odpočinek,

14:00 – 14:30   pohybová chvilka, hygiena, svačinka, odchod do 1. třídy

14:30 – 15:00   volné spontánní hry ve 1. třídě, rozcházení dětí

15:00 – 16:30 volné spontánní hry ve 3. třídě, rozcházení dětí

 

 

Mateřská škola

Nabízíme Vám pomoc či poradenství školního psychologa Mgr. Lucie Binarové  na telefonním čísle

731 368 293 

Je možné využít i e-mailovou komunikaci na adrese:

 psycholog@skoladub.cz


Konzultační hodiny výchovného poradce  pro žáky pondělí 9:10 - 9:20
čtvrtek 9:10 - 9:20
nebo dle domluvy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

O naší škole

Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Dub nad Moravou. Naším zřizovatelem je městys Dub nad Moravou, obec s bohatou historií a řadou památek, která se nachází v úrodné hanácké nížině mezi bývalými okresními městy Olomouc, Přerov a Prostějov. Dominantou obce i okolí je místní barokní kostel a zdejší poutě jsou proslavené v celém regionu.