Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
ZŠ a MŠ Dub nad Moravou příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ >zde 

1.třída JEŽEČCI

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY Ježečci

 

             I.třída „Ježečků“ je umístěna v 1.patře budovy. Třída je barevně laděná do teplých barev,převládá sytě žlutá barva, která je doplněná krémovou. Třída je rozdělena na část herní (s kobercem) a část pracovní se stolečky. V herně si děti hrají a po obědě odpočívají na lehátkách. V pracovní části probíhá stolování, pracovní a výtvarné činnosti. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Také se zde nachází sociální zázemí- umyvárna s wc a kuchyňka sloužící jako výdejna stravy, která je dovážena ze ŠJ. Šatna dětí je umístěna v přízemí, kde má každé dítě skříňku označenou svoji značkou. Zde na síti jsou prezentovány výrobky a výtvory dětí a také značkovník (jméno dítěte a značka).

 

         Ve třídě je 18 dětí ve věku od 2,5 do 3,5 let. Z toho je 10 děvčat a 8 chlapců. Složení dětí je homogenní. S dětmi pracují dvě pedagogické pracovnice Kateřina Kyasová DiS. a Veronika Mlčochová.

 

Režim třídy je od 6:00 do 14:30 hodin.

 

Více než polovina dětí v naší třídě vstupuje do MŠ jako do nového, neznámého prostředí, proto se snažíme jim adaptaci na nové prostředí do nejvíce zpříjemnit. Uplatňujeme individuální přístup, využíváme mnoho metod práce s dětmi a to komunitní kruhy, pohybové hry, prožitkové učení nebo námětové hry. U nejmenších dětí převážuje spontánní hra.

 

Režim dne:

 

          V I. třídě se každé ráno scházejí děti ze všech oddělení při ranních hrách. V 7:00 si učitelka odvádí část dětí z 3. třídy. V 7:30 si učitelka z 2. třídy odvádí děti do své třídy Krtečků.

 

                   6:00 – 8:15 - scházení dětí v oddělení "Ježečci", spontánní hry

                   8:15 - 8:45 - komunitní kruh, ranní cvičení

                   8:45 - 9:00 - svačinka

                   9:00 - 9:30 - řízená činnost

                   9:30- 11:15 - pobyt venku

                  11:15- 12:00 - oběd

                  12:15- 14:00 - relaxace a odpočinek

                  14:00- 14:30 - odpolední svačinka. Odchod dětí do 3.třídy

                  14:30- 16:15 - odpolední zájmové činnosti (spontánní, námětové hry), vyzvedávání dětí ve 3. třídě v přízemí

 

 

Metody a formy práce:

 

           Veškerá činnost prováděná s dětmi vychází ze Třídního vzdělávacího programu, který je vytvořen dle Školního vzdělávacího programu „Kouzelná školička“ (zpracovaného dle Rámcového vzdělávacího programu) a případně evaluace z předešlých let. Při práci s dětmi využíváme různorodé metody a formy, od klasických námětových her, komunitních kruhů, pohybových her, spontánní činnosti až po kooperativní a prožitkové učení. S mladšími dětmi využíváme více spontánních činností, případně činností řízených učitelkou, ale především činnosti s využitím maňásků, hraček a her.
Také využíváme pravidla chování, která jsou umístěna ve třídě.

S dětmi se zaměřujeme především na činnosti podporující tělesnou zdatnost, smysl a cítění hudby a rytmu, využití představivosti při výtvarných a pracovních činnostech, smysl pro dramatizaci či přednes.

Zásadní část dne tvoří pobyt venku, který trvá 2 hodiny. Po tuto dobu děti buď objevují krásu okolní přírody, důležitá místa pro život na vesnici či důležité změny v přírodě, nebo využívají k tělesnému rozvoji školní zahradu, která jim nabízí domeček pro námětové hry, pískoviště pro rozvoj fantazie a přírodní hřiště s dřevěnými prvky.

 

Rodiče jsou pravidelně seznamováni s výsledky práce dětí na nástěnkách či mohou nahlédnout do portfolia svého dítěte, příp. individuálně konzultovat pracovní výsledky svého dítěte s učitelkou osobně nebo při společných třídních schůzkách. 

 

        Akce třídy:

 

V letošním školním roce nás čekají tyto akce:

-polodenní výlet do Zoo Kopeček, sběr papíru, drakiáda, uspávání zahrady, výtvarná soutěž s rodiči “Skřítek Podzimníček“, ekologický program Sluňákov, čertovské odpoledne v MŠ, vánoční besídka, dětský karneval ve třídě, třídní schůzky, vynášení Moreny, otevírání zahrady v mš, návštěva knihovny, společná výtvarná velikonoční soutěž, hledání velikonočního zajíčka, zápis do MŠ, čarodějnický den, besídka, dětský den – Kouzelný les, rozloučení s předškoláky- zahradní slavnost, různá divadelní představení.

Veškeré informace budou umístěné na nástěnkách v šatnách i na internetových stránkách školky.

 

Mateřská škola

Nabízíme Vám pomoc či poradenství školního psychologa Mgr. Lucie Binarové  na telefonním čísle

731 368 293 

Je možné využít i e-mailovou komunikaci na adrese:

 psycholog@skoladub.cz


Konzultační hodiny výchovného poradce  pro žáky pondělí 9:10 - 9:20
čtvrtek 9:10 - 9:20
nebo dle domluvy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

O naší škole

Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Dub nad Moravou. Naším zřizovatelem je městys Dub nad Moravou, obec s bohatou historií a řadou památek, která se nachází v úrodné hanácké nížině mezi bývalými okresními městy Olomouc, Přerov a Prostějov. Dominantou obce i okolí je místní barokní kostel a zdejší poutě jsou proslavené v celém regionu.