Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
ZŠ a MŠ Dub nad Moravou příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí do MŠ >zde<

1.třída JEŽEČCI

CHARAKTERISTIKA TŘÍDY JEŽEČKŮ

          I.třída „Ježečků“ je umístěna v 1.patře budovy.Třída je barevně laděná do teplých barev, převládá sytě žlutá barva, která je doplněná krémovou. Místnost je rozdělena na část herní (s kobercem) a část pracovní. V prostoru herny mají děti dostatek volného místa pro hry a cvičení a po obědě zde odpočívají na lehátkách. U stolečků probíhají pracovní, výtvarné činnosti a stolování. Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samostatně brát. Pomůcky se během roku obměňují a doplňují. Dále se zde nachází sociální zázemí a kuchyňka, která je zároveň výdejnou stravy. Šatna dětí se nachází v zrekonstruovaném přízemí, kde má každé dítě svou vlastní skříňku označenou svoji značkou. Zde jsou prezentovány výrobky a výtvory dětí a také nástěnka s informacemi pro rodiče.

         Ve třídě je 20 dětí ve věku od 2,5 do 4 let. Z toho je 10 děvčat a 10 chlapců. Složení dětí je heterogenní. S dětmi pracují dvě pedagogické pracovnice Mgr. Kristýna Hlavinková a Barbora Novotná DiS. 

Většina dětí v této třídě přichází do MŠ poprvé a opouští na část dne své nejbližší – rodinu. Vstupuje do nového prostředí, které poznává a stává se součástí nového kolektivu. Proto se především zaměřujeme na cíle usnadňující jejich adaptaci a pochopení pravidel vzájemného soužití ve skupině. Uplatňujeme především individuální a respektující přístup. Při práci s dětmi využíváme různorodé metody a formy, od klasických námětových her, komunitních kruhů, pohybových her, spontánních činností až po kooperativní a prožitkové učení. S mladšími dětmi využíváme více spontánních činností, případně činností řízených učitelkou, s využitím hraček a her.

          

Provoz třídy je od 6:00 do 14:30

 

         Režim dne:

                   6:00 – 8:15      scházení, volné spontánní hry v 1. třídě „Ježečků“

                   8:15 – 9:00      tělovýchovná chvilka, hygiena, přesnídávka

                   9:00 – 9:30      hlavní řízené činnosti 

                   9:30- 11:00     pobyt venku, hygiena 

                  11:15- 12:00    oběd

                  12:15- 14:00    hygiena, ukládání, polední odpočinek

                  14:00- 14:30    pohybová chvilka, hygiena, svačinka, odchod do 3. třídy

                  14:30- 16:30    volné spontánní hry ve 3. třídě, rozcházení dětí

Metody a formy práce:

           Veškerá činnost prováděná s dětmi vychází ze Třídního vzdělávacího programu, který je vytvořen dle Školního vzdělávacího programu „Kouzelná školička“ (zpracovaného dle Rámcového vzdělávacího programu) a případně evaluace z předešlých let. Při práci s dětmi využíváme různorodé metody a formy, od klasických námětových her, komunitních kruhů, pohybových her, spontánní činnosti až po kooperativní a prožitkové učení. S mladšími dětmi využíváme více spontánních činností, případně činností řízených učitelkou, ale především s využitím hraček a her. Také využíváme pravidla chování, která jsou umístěna ve třídě. V průběhu roku, kdy jsou děti naprosto adaptované, zapojujeme více činností řízených ve skupinách, ale i individuálně na koberci, případně u stolečků, či v půlkruhu okolo kláves. S dětmi se zaměřujeme především na činnosti podporující tělesnou zdatnost, smysl a cítění hudby a rytmu, využití představivosti při výtvarných a pracovních činnostech, smysl pro dramatizaci či přednes. Zásadní část dne tvoří pobyt venku, který trvá 2 hodiny. Po tuto dobu děti buď objevují krásu okolní přírody, důležitá místa pro život na vesnici či důležité změny v přírodě, nebo využívají k tělesnému rozvoji školní zahradu, která jim nabízí dopravní hřiště, domeček pro námětové hry, pískoviště pro rozvoj fantazie a přírodní hřiště především s dřevěnými prvky.

Akce třídy:

V letošním školním roce nás čekají, pokud to současná situace dovolí, tyto akce: polodenní výlet do ZOO Kopeček, drakiáda, divadelní představení, uspávání zahrady, výtvarná soutěž s rodiči “Světýlko pro skřítka Podzimníčka“, Čertovské dopoledne v MŠ, mikulášská nadílka, vánoční odpoledne s rodiči, dětský karneval, třídní schůzky, masopustní veselice v MŠ, vynášení Moreny, návštěva farmy Štětovice, otevírání zahrady v MŠ, hledání velikonočního zajíčka, zápis do MŠ, čarodějnický den, besídka, oslava dětského dne, zahradní slavnost, rozloučení s předškoláky. Veškeré informace ohledně akcí budou umístěné na nástěnkách v šatnách i na internetových stránkách školy.

 

Evaluace:

Evaluace TVP probíhá dvakrát za rok, po uplynutí integrovaných bloků provádíme jejich evaluaci, dále evaluujeme týdenní plány. Také průběžně sledujeme a vyhodnocujeme individuální rozvoj dětí, který hodnotíme slovně a bodováním do tabulky, provádí se dvakrát za rok.

Mateřská škola

Ve stávajícím nouzovém stavu Vám nabízíme krizovou pomoc či poradenství školního psychologa Mgr. Lucie Binarové  na telefonním čísle

731 368 293 

v době

PO - PA od 8 -13 hod.

Je možná také individuální domluva jiného termínu 

Je možné využít i e-mailovou komunikaci na adrese:

 psycholog@skoladub.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

O naší škole

Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Dub nad Moravou. Naším zřizovatelem je městys Dub nad Moravou, obec s bohatou historií a řadou památek, která se nachází v úrodné hanácké nížině mezi bývalými okresními městy Olomouc, Přerov a Prostějov. Dominantou obce i okolí je místní barokní kostel a zdejší poutě jsou proslavené v celém regionu.