Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
ZŠ a MŠ Dub nad Moravou příspěvková organizace
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou
Základní škola a Mateřská škola Dub nad Moravou, příspěvková organizace

Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ >zde 

Organizace vzdělávání

Organizace vzdělávání

 

Uspořádání mateřské školy

Naše mateřská škola je trojtřídní vesnická. V přízemí se nachází 3. třída, sociální zázemí a její šatna. Dále je zde šatna zaměstnanců, kabinet UP, prádelna a žehlírna. Taktéž úklidová místnost a kabinet na prádlo a lehátka se nachází v přízemí budovy.

V prvním patře je 1. třída a její šatna, sociální zázemí, výdejna jídla a 2. třída.

Ve dvorním traktu byla provedena přístavba budovy, ve které se nachází šatna a sociální zázemí pro 2. třídu.

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě žádosti rodičů. Po ukončení zápisu a vyhodnocení obdrží rodiče rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy.

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku.

V 1. třídě jsou děti od 3 let do 4 let, ve 2. třídě jsou děti od 4 let do 5,5 let, ve 3. třídě jsou děti od 5,5 let do 7 let (při odkladu školní docházky). U nejmladších dětí využíváme především spontánní sociální učení, u starších dětí převažuje prožitkové a kooperativní učení hrou, dále učební aktivity-formou nezávazné dětské hry. Z forem práce všechny třídy využívají didaktické činnosti, které probíhají v menších skupinách, nebo individuelně. Třídy naši mateřské školy jsou zaměřeny na výtvarné činnosti, dramatiku, souznění s přírodou, vztahu ke své obci. Zařazujeme odpolední činnosti pro předškolních dětí. Činnosti jsou zaměřeny na výtvarnou výchovu, dramaticko-hudební výchovu, přípravu na školu a seznamování s anglickým jazykem. Tyto aktivity jsou zařazovány v pracovní době pedagogických pracovnic. Je to pro zaměstnance velká náročnost na organizaci.

Děti jsou do mateřské školy přijímány dle těchto kritérií:

1. přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením školní docházky

2. trvalé bydliště dítěte

3. zaměstnanost obou rodičů

4. znevýhodněné prostředí

5. dle data narození

 

 

Informativní organizace

Děti se ráno schází v 1. třídě „ ježečků“ od 6:30 hod. V 7:00 hod. odcházejí děti do 2. třídy „krtečků“ a v 8:15 hod. odchází do své třídy i děti ze 3. třídy „myšáci“.

Od 8:15 hod. probíhá v MŠ-komunitní kruh, svačinka, tělovýchovná chvilka. Potom následuje výchovně vzdělávací činnost ať již formou skupinovou, kolektivní, nebo individuální. Od 9:30hod. děti jednotlivých tříd odchází na vycházku. K pobytu venku využíváme velkou školní zahradu, krásné vycházky do okolních lužních lesů. Oběd v mateřské škole máme  od 11:30 hod. do 12:30 hod. Dále  děti odpočívají, relaxují na lůžku, nebo mají zájmové kroužky (tři dny v týdnu). Po odpoledním odpočinku a svačině od 14:30hod. si děti hrají, věnují se didaktickým hrám, motivačním hrám, hudební a tělesné chvilce. Domů se postupně rozcházejí od 14:30 hod. do 16:00hod.

Základní škola

Nabízíme Vám pomoc či poradenství školního psychologa Mgr. Lucie Binarové  na telefonním čísle

731 368 293 

Je možné využít i e-mailovou komunikaci na adrese:

 psycholog@skoladub.cz


Konzultační hodiny výchovného poradce  pro žáky pondělí 9:10 - 9:20
čtvrtek 9:10 - 9:20
nebo dle domluvy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

O naší škole

Vítejte na webových stránkách Základní školy a Mateřské školy Dub nad Moravou. Naším zřizovatelem je městys Dub nad Moravou, obec s bohatou historií a řadou památek, která se nachází v úrodné hanácké nížině mezi bývalými okresními městy Olomouc, Přerov a Prostějov. Dominantou obce i okolí je místní barokní kostel a zdejší poutě jsou proslavené v celém regionu.